Tshernobylin onnettomuus loi luontoparatiisin

TV-dokumentin mukaan tuskin missään muualla Euroopassa luonto on nyt yhtä runsas ja monipuolinen kuin Thsernobylin ympärillä 25 vuotta ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Eivätkö siis radioaktiiviset päästöt olekaan vaarallisia luonnolle vaan kenties päinvastoin?

Aluksi on tarpeen havainnollistaa muutama biologian perusasia. Esimerkiksi sopii vaikkapa riistamiesten rakentama lintujärvi. Järvelle voidaan kaivinkoneen ja vedensäännöstelyn avulla luoda niin ihanteelliset olosuhteet sorsalinnuille, ettei yksikään luonnon muovaama lintujärvi vedä sille vertoja.

Koska järven poikastuotto on suuri ja järvi houkuttelee muualtakin lintuja, lintukantaa voidaan verottaa kovalla kädellä. Samanlaisista syistä kuin lintujärvi kestää ankaraa metsästystä, Tshernobylin luonto voi kestää runsasta tappavaa radioaktiivisuutta.

Tshernobylin kasveista helposti löytyy epänormaaliutta TV-dokumentin mukaan. On vaikea tietää, kuinka paljon siellä syntyy sellaisia radioaktiivisuuden aiheuttamien vikoja, jotka täysin estävät jälkeläisten kehityksen. Koska normaalissa luonnossa vallitsee ankara taistelu elintilasta niin, että karsiutuu paljon elinkykyisiäkin yksilöitä, tuntuisi luonnolliselta, että Tshernobylin luonnon useimmilla lajeilla riittää tervettä reserviä säteilyn tuhoamien tilalle kuten lintujärvellä riittää sorsia metsästettyjen tilalle.

Jos Tshernobylin laskeuma-alueiden asukkaiden olisi sallittu jäädä koteihinsa, epäilemättä moni heistä asuisi siellä edelleen terveenä, mutta moni olisi säteilyn takia kuollut tai sairaana.

Kulttuurimme ei salli luonnon suorittamaa karsintaa ihmisten kohdalla; rokotuksilla, lääkkeillä, hygienialla, terveellisellä ravinnolla ja monella muulla yritämme sellaista estää. Siksi emme myöskään hyväksy, että säteily saa tappaa  ja vammauttaa. Emme salli ohjetta, että tehkööt perheet säteilyalueilla uusia lapsia sairaiden ja menehtyneiden tilalle, koska varmasti joku ennen pitkää vaurioitta selviää säteilystä.                                                                   

                                                                              -----------------

Tshernobylin katastrofin sivutuotteena syntyi ainutlaatuinen näyttö, kuinka runsas on ollut Euroopan subtrooppisen kasvillisuusvyöhykkeen alkuperäinen luonto. Mikään luonnonsuojelualue ei kelpaa vertailukohdaksi, koska suojelualueiksi ovat säästyneet vuorenrinteet tai muuten epäedulliset alueet eivätkä viljavimmat seudut, jollaista on Tshernobylin ympäristö Ukrainan paksumultaisella lössimaalla. Kun luonto on siellä jätetty vaille ihmisen riistotaloutta, jälki antaa aavistaa, miten suuri on ollut Euroopan runsaan luonnon panos länsimaisen talouden ja kulttuurin kehittymiselle.

 Artikkelin kirjoittaminen aloitettu 12.5.2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti